alfa centar logo   facebook twitter you tube

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ALFA Centar Niksic

home about us programs contact  
 
 
NASLOVNA
O NAMA
  MISIJA | VIZIJA
  UPRAVNI ODBOR
PROGRAMI
  NATO
  SAOBRAĆAJ
  MLADI
  NIKŠIĆ
KONTAKT
 
FOTO GALERIJA
VIDEO GALERIJA
ARHIVA
DOWNLOAD
LINKOVI
08.07.2017. | Kampanja "Prva je prva pomoć"
U okviru programa bezbjednosti saobraćaja, ALFA Centar će u periodu od 10. Do 25. jula sprovesti kampanju „Prva je prva pomoć“.
Cilj kampanje je da podsjeti sve učesnike u saobraćaju, a naročito vozače motornih vozila, institucije, civilno društvo i kompletnu zajednicu na skup mjera i postupaka kojima se spašava život i sprječava dalje pogoršanje zdravlja povrijeđenih i oboljelih osoba. Imajući u vidu da je obuka građana (posebno vozača) u ovoj oblasti prilično neuređena, da velika većina vozača nema znanja da pruži efikasnu prvu pomoć i tako spasi život stradalom u saobraćajnoj nezgodi dodatnu konfuziju unosi i tumačenje Zakona o bezbjednosti na putevima kojim je regulisana obaveza posjedovanja kompleta prve pomoći, potom Pravilnika o sadržaju istog, a zatim i obaveza kompletnosti na tehničkom pregledu vozila prilikom registracije.
Kampanja
Podatak da u 2016. i 2017.g. u Crnoj Gori nije bilo kažnjavanja vozača zbog ovog prekršaja dodatno nas uvjerava da se u aktuelnom ekonomskom i socijalnom trenutku i pripadnici saobraćajne policije i većina vozača veoma površno odnose prema ovom važnom i ozbiljnom pitanju.
Kampanja podrazumijeva sprovodjenje ankete kojom želimo utvditi u kojem procentu su vozači u Crnoj Gori upoznati sa obavezom posjedovanja kompleta prve pomoći u vozilu, da li je posjeduju i u kakvom stanju, koliko je važno znati pružiti efikasnu, stručnu i pravovremenu prvu medicinsku pomoć povrijedjenima u saobraćajnim nezgodama.
Kampanja
Anketom će biti obuhvaćeno po 50 vozača u Nikšiću, Podgorici, Bijelom Polju i Herceg Novom. Obezbjedjen je i određen broj kompleta prve pomoći koji će biti podijeljen vozačima koji tokom anketiranja ne budu posjedovali isti.
Rezultate ankete ćemo predstaviti institucijama koje su odgovorne za ovu oblast, a na press konferenciji i širu crnogorsku javnost.
Ovaj period trajanja kampanje će biti iskorišten za izradu situacione analize sa konkretnim prijedlozima koji će uticati na unaprijedjenje pitanja i edukacije o prvoj pomoći u Crnoj Gori.
 
Copyright © ALFA Centar